ข่าวสาร

ประกาศรางวัล ผู้ชนะการประกวด

โครงการ WOW YOUNG ENERGY SHORT FILM AND ANIMATION AWARDS "เพราะทุกนาทีต้องมีไฟ ( ฟ้า )"


ประกาศผลรอบที่ 2 รายชื่อ 10 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย

10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย จะมีทีมของคุณหรือไม่ ? ไปลุ้นกัน


ประกาศรายชื่อ 20 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

จะมีทีมใดผ่านเข้ารอบกันบ้าง ? ไปดูกัน....


WOW YOUNG ENERGY SHORT FILM AND ANIMATION AWARD “เพราะทุกนาทีต้องมีไฟ(ฟ้า)”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเชิญผู้สนใจสนผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่น กับโครงการ WOW YOUNG ENERGY SHORT FILM AND ANIMATION AWARDS “เพราะทุกนาทีต้องมีไฟ(ฟ้า)”

โดยมีแนวคิดเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องสถานการณ์ด้านไฟฟ้า พร้อมกับสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับไฟฟ้าและการอยู่ร่วมกันกับโรงไฟฟ้า รวมถึงการส่งเสริมใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพผ่านสื่อดิจิทัล


“Fresh is Refresh” / “New Gen, New Idea” เราเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ มีพลัง!!!!

เพราะเรื่องอนาคต....ต้องสื่อสารด้วยคนรุ่นใหม่ เรื่องพลังงานไทย ต้องการกำลังจากคนไฟแรง เราจึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษา,อุดมศึกษา ไปจนถึง ประชาชนทั่วไป (อายุระหว่าง 16-30 ปี)


“SHORT is Better”…สำหรับคนชอบสั้นๆ

เพราะโลกออนไลน์หมุนไปไว...เราจึงต้องทำอะไรให้สั้นๆ แต่ได้ใจความ เมื่อทีมพร้อม...ระดมความคิดคมๆ กลั่นให้ถึงขีดสุด ออกมาเป็น story board และเรื่องย่อ หนังสั้นและแอนิเมชั่น ที่ช่วยสร้างความตระหนักเรื่องไฟฟ้าให้สังคม


put your hands up!!!! หากใครมีไอเดียดีๆ ยกมือขึ้น...

เพราะหลายหัว ย่อมดีกว่าหัวเดียว ถ้าคุณมั่นใจในฝีมือและไอเดีย เราขอชวนคุณมาจุดไฟ ง่ายๆ แค่ยกมือขึ้นแล้วมองหาคนมีไฟแบบคุณรวมทีมกันไว้ 3-5 คน


อายุเท่าไหร่ถึงประกวดได้ ?

หลายคนอาจสงสัย โครงการ Wow Young Energy Awards หัวข้อ เพราะทุกนาทีต้องมีไฟ(ฟ้า) เปิดรับสมัครให้อายุเท่าไหร่บ้างร่วมเข้ากิจกรรม!!

Wow Young Energy Awards