กลับ

WOW YOUNG ENERGY SHORT FILM AND ANIMATION AWARD “เพราะทุกนาทีต้องมีไฟ(ฟ้า)”

4 พฤษภาคม 2561

หลักเกณฑ์กิจกรรมประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่น ภายใต้หัวข้อ
WOW YOUNG ENERGY SHORT FILM AND ANIMATION AWARDS “เพราะทุกนาทีต้องมีไฟ(ฟ้า)”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเชิญผู้สนใจสนผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นกับโครงการ WOW YOUNG ENERGY SHORT FILM AND ANIMATION AWARDS “เพราะทุกนาทีต้องมีไฟ(ฟ้า)”

โดยมีแนวคิดเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องสถานการณ์ด้านไฟฟ้า พร้อมกับสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับไฟฟ้าและการอยู่ร่วมกันกับโรงไฟฟ้า รวมถึงการส่งเสริมใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพผ่านสื่อดิจิทัล

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักเรียนระดับมัธยมศึกษา, นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 16-30 ปี
 • สมัครเป็นทีม โดยมีสมาชิก3 - 5คน ( ไม่น้อยกว่า3 คน และไม่มากกว่ากว่า 5 คน)
 • ระบุชื่อทีมให้ชัดเจน

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ประเภทหนังสั้น
  ส่งผลงานในรูปแบบ story board และเรื่องย่อ (เพื่อนำไปพัฒนาคลิปหนังสั้น) ความยาวไม่เกิน 5 นาที
 2. ประเภทแอนิเมชั่น
  ส่งผลงานในรูปแบบ story board และเรื่องย่อ (เพื่อนำไปพัฒนาแอนิเมชั่น) ความยาวไม่เกิน 2 นาที
 3. ทีมผู้สมัคร 1 ทีม สามารถเข้าร่วมได้ประเภทใดประเภทหนึ่ง และ 1 ทีมส่งได้เพียง 1 ผลงาน หนึ่ง เท่านั้น
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ล้อเลียน ดัดแปลง ทำซ้ำ ผลงานของผู้อื่นหรือชิ้นงานที่เคยเผยแพร่ผ่านโครงการประกวดใดๆมาแล้วทั้งสิ้น

วิธีการสมัคร

 1. สมัครได้โดยตรงที่ APPLICATION WOW Young Energy Awards หรือ website www.wowyoungenergyawards.com
 2. ผู้สมัครต้องกรองรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมตั้งชื่อทีม
 3. ประเภทหนังสั้น : ส่งผลงานในรูปแบบ story board และเรื่องย่อ (เพื่อนำไปพัฒนาคลิปหนังสั้น) ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 20MB.
 4. ประเภทแอนิเมชั่น : ส่งผลงานในรูปแบบ story board และเรื่องย่อ (เพื่อนำไปพัฒนาแอนิเมชั่น) ความยาวไม่เกิน 2 นาที โดยไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 20MB.
 5. ตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม และต้องสอดคล้องกับหัวข้อ (Theme) และเนื้อหาการผลิตภาพยนตร์สั้นหรือแอนิเมชั่น
 6. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2561

ขั้นตอนการประกวด

 • รอบแรก คณะกรรมการคัดเลือก 20 ทีม (ประเภทหนังสั้น 10 ทีม , ประเภทแอนิเมชั่น 10 ทีม) จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด เพื่อเข้าสู่รอบที่ 2
 • รอบสอง
  • เจ้าของผลงานทั้ง 20 ทีม จะได้รับการอบรม workshop จากค่าย “YOUNG ENERGY CAMP ค่ายทำหนังสั้น-อะนิเมะ สร้างคนให้รู้จักคิด คิดให้ครบเครื่อง เรื่องไฟฟ้า” จากผู้เชี่ยวชาญในการทำหนังสั้นและแอนิเมชั่น เป็นเวลา 2 วัน
  • เจ้าของผลงานทั้ง 20 ทีม มีโอกาสได้พรีเซนต์ชิ้นงาน และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
  • ประกาศผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม (ประเภทหนังสั้น 5 ทีม , ประเภทแอนิเมชั่น 5 ทีม) เพื่อเข้าสู่รอบ Final
 • รอบสาม (Final)
  • เจ้าของผลงาน 10 ทีม มีโอกาสได้โค้ชชิ่ง จากทีม Coaching มืออาชีพ
  • เจ้าของผลงาน 10 ทีม ผลิตชิ้นงานจริงและพัฒนาชิ้นงาน โดยแต่ละทีมจะได้ทุนสนับสนุนในการผลิตผลงานทีมละ 40,000 บาท
  • ผลงานทั้ง 10 ทีม นำขึ้นเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการโหวต (vote) เพื่อเก็บคะแนน 10% จากการโหวต
  • เจ้าของผลงานทั้ง 10 ทีม จะนำชิ้นมางานโชว์บริเวณ Exhibition และเข้าพรีเซนต์ผลงานกับคณะกรรมการ เพื่อร่วมพิธีประกาศรางวัล

เกณฑ์การตัดสิน

1. การตัดสินจากคณะกรรมการ ( 90% )

 • เนื้อหาสอดคล้องกับประเด็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ 30 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
 • เทคนิคการนำเสนอแปลกใหม่ น่าสนใจ 20 คะแนน
 • การพัฒนาชิ้นงานจากเงินสนันสนุน 10 คะแนน

2. การตัดสินจากโซเซียลมีเดียคะแนนโหวต จากสาธารณะ (vote) ( 10% )

 • ผู้โหวตต้องร่วมโหวต (กด like) และต้องร่วมแบ่งปัน (Share) รูปหรือโพสต์ที่กำหนด
 • คะแนนคิดเป็น กด Like ถือเป็น 1 คะแนน และร่วม Share ถือเป็น 1 คะแนน (โดยจะนำคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย)
 • ผู้มีสิทธิโหวตเป็นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ เพศ

รางวัลการประกวด

 • ประเภทประกวดหนังสั้น
  รางวัล ที่ 1 รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่ห์ และ ใบประกาศ
  รางวัล ที่ 2 รับเงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมโล่ห์ และ ใบประกาศ
  รางวัล ที่ 3 รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่ห์ และ ใบประกาศ
  รางวัลชมเชย 20,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
 • ประกวดแอนิเมชั่น
  รางวัล ที่ 1 รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่ห์ และ ใบประกาศ
  รางวัล ที่ 2 รับเงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมโล่ห์ และ ใบประกาศ
  รางวัล ที่ 3 รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่ห์ และ ใบประกาศ
  รางวัลชมเชย 20,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

หมายเหตุ

ผลงานที่ได้ผลิตเป็นหนังสั้นและแอนิเมชั่นจะต้องใส่ LOGO ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และ ข้อความ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2560 ในตอนท้ายเรื่องทุกชิ้นงาน

 • ไม่จำกัดเทคนิคการนำเสนอ
 • ห้ามใช้ภาพ อุปกรณ์ประกอบฉาก หรือเพลงที่มีลิขสิทธิ์
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้เป็นคณะกรรมการและผู้มีส่วนร่วมในโครงการประกวด ไม่มีสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดและรับรางวัล
 • วัน และ เวลา อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

สามารถ Download เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

สามารถ Download โลโก้ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้ ที่นี่

ติดต่อสอบถาม :

โทร. : 063-294 8294 / 080-369 3885 คุณปวีร์มาดา คำสุข

Line@ : love.electricity

Facebook : wowyoungenergyawards

Website : wowyoungenergyawards.com

Young Energy Short Film And Animation Awards - Wow Young Energy Awards