กลับ

ประกาศรางวัล ผู้ชนะการประกวด

ทีมชนะเลิศของโครงการ
WOW Young Energy Awards

ประเภทหนังสั้น

ทีม MOVING IMAGE

ประเภทแอนิเมชั่น

ทีม 5 Idiots


ทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

ประเภทหนังสั้น

ทีม NorthstarPower

ประเภทแอนิเมชั่น

ทีม Nanrae

ทีมรองชนะเลิศอันดับสอง

ประเภทหนังสั้น

ทีม 2KProduction

ประเภทแอนิเมชั่น

ทีม DoDone


รางวัลชมเชย

ประเภทหนังสั้น

ทีม Untitled004

ทีม Paracetamol

ประเภทแอนิเมชั่น

ทีม Fops

ประกาศรางวัล ผู้ชนะการประกวด - Wow Young Energy Awards